Zink- en loodwerken

Wij voeren diverse lood- en zinkwerken uit van monumentale gebouwen tot en met nieuwbouw. Deze werkzaamheden worden zoals vroeger uitgevoerd volgens de norm van nu. Deze werkzaamheden omvatten dakgoten, hemelwaterafvoer, zinken daken, leien daken, loketten, ijzer in lood gieten, reparaties etc.

Wij zijn een erkend leerbedrijf en houden personeel d.m.v. cursussen op de hoogte van dit vakmanschap.

Bookmark the permalink.