Zink- en loodwerken

Wij voeren diverse lood- en zinkwerken uit van monumentale gebouwen tot en met nieuwbouw. Deze werkzaamheden worden zoals vroeger uitgevoerd volgens de norm van nu. Deze werkzaamheden omvatten dakgoten, hemelwaterafvoer, zinken daken, leien daken, loketten, ijzer in lood gieten, reparaties etc.

Wij zijn een erkend leerbedrijf en houden personeel d.m.v. cursussen op de hoogte van dit vakmanschap.

Rioolwerk / Verstoppingen

Wij doen reparaties aan de riolering tot en met compleet nieuwe riolering. Ontstoppingswerkzaamheden worden met de laatste nieuwe materialen uitgevoerd.
Onder deze werkzaamheden vallen ook preventief onderhoud aan het rioolstelsel en eventuele bijbehorende straatwerkzaamheden.

Tevens kunnen wij voor u camera- & rookdetectie en sensorbepaling doen.

Water / Gas / CV-installaties

Wij voeren alle werkzaamheden uit omdat wij een erkend gas- en waterinstallatiebedrijf zijn en al deze werkzaamheden worden volgens de norm en de eisen van o.a. legionella uitgevoerd.
Wij plegen onderhoud aan cv-ketels en indien nodig wordt deze gerepareerd of vernieuwd. Wij sluiten geen onderhoudscontracten af, maar uiteraard kunt u ons ieder jaar bellen voor het onderhoud van uw ketel.
Afpersen van de leidingen behoort ook tot de mogelijkheden.

Dakbedekking

Onder dakbedekking wordt verstaan het compleet vernieuwen van platte daken tot en met het repareren van deze daken. Wij werken ook aan kunststof en EPDM daken. Indien nodig worden deze werkzaamheden uitgevoerd op steigers en hoogwerkers, i.v.m. de veiligheid voor ons personeel.

Sanitairwerken

Hieronder vallen alle sanitaire werkzaamheden, van het plaatsen van een toilet tot het compleet vernieuwen van de badkamer, inclusief tegelwerk enz.

Monumentenzorg

Wij voeren reparatie- en restauratiewerkzaamheden uit aan monumentale panden. Dit valt tevens onder lood- en zinkwerk.

Ook diverse werkzaamheden aan hoge en/of moeilijk bereikbare gebouwen kunnen wij voor u verzorgen, met behulp van kranen, hoogwerkers of pontons.